Onze werkwijze

Trompenburg_op_16_juni_2009

Vastgoed kan altijd leeg komen te staan. HOD beheert tijdelijk leegstaande gebouwen als woonruimte, als werk- of kantoorruimte of atelier en als opslagruimte. Daarvoor selecteren we zorgvuldig oppassers die betaalbare woon- en/of werkruimte zoeken, zoals starters, studenten, alleenstaanden, startende ondernemers, creatievelingen en stichtingen.

Leegstandbeheer heeft voor u het voordeel dat het de lasten van een leegstand pand verlaagt. Met een oppasser in uw gebouw of woning wordt uw vastgoed niet zomaar door anderen bezet of gekraakt. Ook vallen huizen of gebouwen niet ten prooi aan vandalisme of misbruik en ook de leefbaarheid van de omgeving komt niet in het geding. Uw kostbare investering behoudt haar representatieve uitstraling en daarmee haar waarde en rendement. Daarnaast helpen we woningzoekenden en ondernemers snel en flexibel. 

Welke gebouwen?

HOD beheert kantoorpanden, woonwijken, maar ook scholen, kazerne- en fabriekscomplexen, scheepswerven en zelfs vuurtorens en kastelen. Indien nodig installeert onze technische dienst basisvoorzieningen, zoals een douche of een keukenblok. In alle gevallen werken we snel, betrouwbaar en professioneel. Ongeacht de locatie zijn we in staat binnen 24 uur uw vastgoed in beheer te nemen.

Hoe werken we?

  • We maken een risicoanalyse van de situatie in en rond uw vastgoed.
  • Uw eisen en wensen nemen we mee in een plan van aanpak, inclusief een offerte.
  • Aan de hand van ons referentiesysteem selecteren we de oppasser voor uw vastgoed.
  • Ook krijgt u advies over de juridische constructie (contractvorm: bruikleen of tijdelijke verhuur), energiebeheer en de eventuele aanvraag van vergunningen.
  • We zijn 24/7 bereikbaar voor vragen en (technische) ondersteuning.

Oppassers van vastgoed zijn contractueel verplicht om onze huisregels na te komen. De oppasser:

  • zorgt voor een nette woon- en werkomgeving zodat uw vastgoed op elk moment toonbaar is voor een bezichtiging.
  • is in staat uw vastgoed schoon op te leveren binnen een korte opzegtermijn.
  • gaat verantwoord om met energie.

Onze regiobeheerders en vastgoedinspecteurs inspecteren of afspraken en veiligheidsvoorschriften volgens de HOD-protocollen worden nageleefd. Die inspecties worden vastgelegd in rapportages.

Energiebeheer

Energiekosten zijn vaak een hoge vaste post op de exploitatiebegroting. De kosten kunt u verlagen door de (nuts)voorzieningen in leegstaand vastgoed af te sluiten. Dat kan negatieve effecten hebben voor de (uiterlijke) staat, de werking van gebouwgebonden installaties en daarmee het rendement van uw vastgoed. HOD kan energiestromen in uw pand monitoren en het echte verbruik inzichtelijk maken. Energiemonitoring laat u zien waar u kunt besparen op onder andere vastgoedrechten en de kosten voor levering en toevoer naar gebouwgebonden installaties.

Technische dienst

Bij technisch vastgoedbeheer komen veel aspecten kijken. HOD beschikt over een eigen technische dienst, 24/7 inzetbaar bij calamiteiten. Daarnaast is de technische dienst verantwoordelijk voor - in onderling overleg - pandinspecties (onder andere in het kader van brandveiligheid), reparaties en onderhoud.

clear

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u de laatste ontwikkelingen binnen HOD en ons vakgebied volgen? Hieronder kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en wij zullen u op de hoogte houden!

Vul uw gegevens in