Intake oppasser

Voordat je als geïnteresseerde oppasser een tijdelijke bruikleenwoning door HOD krijgt toegewezen, word je door ons gescreend. Dit is een uitgebreid en zorgvuldig proces zodat wij er zeker van zijn dat je binnen de doelgroep valt waar wij op basis van de afspraken de woningen aan moeten vergeven. Op deze pagina stellen wij vragen om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een woning.

Start intake
Wij kunnen een intake alleen starten indien het dossier (alle gevraagde documenten) zoals hieronder gevraagd compleet is. Een dossier dat incompleet is zorgt ervoor dat wij de screening niet kunnen uitvoeren en daarmee als negatief beoordelen.

Vragen?

Al je vragen omtrent het screeningsproces kun je sturen aan info@hod.nl.

Uploaden documenten:

Je dient de volgende documenten aan te leveren (bij samenwonen dienen wij deze beide personen te ontvangen). Klik op de naam van het document voor meer informatie:

 

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: inclusief vermelding vorige woonadressen, burgerlijke staat en huishoudsamenstelling
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: BSN onzichtbaar maken. Geen rijbewijs.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: BSN (bij onderwerp en in tekst) onzichtbaar maken
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: loonstroken, uitkeringsspecificaties, AOW en/of pensioen. Bankafschriften worden niet geaccepteerd.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: volledig invullen en ondertekenen
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: volledig invullen en ondertekenen
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Op te vragen bij je hypotheekverstrekker.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: gewaarmerkt kredietoverzicht. Alle pagina’s uploaden
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: digitaal gewaarmerkt is voldoende

Alle met * (ster) aangeduide velden zijn verplicht.

Afsluitend:
– De door jou verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. In het kader van passend toewijzen kunnen deze gegevens gedeeld worden met onze opdrachtgever.
– Je verklaart dat de ingevulde gegevens juist en volledig zijn.
– Je verklaart dat het opgegeven verzamelinkomen juist is en het maximum niet overschrijdt. Zie https://hod.nl/ik-wil-huurder-worden/.
– Je verklaart dat alle aangeleverde documenten, data en overige gegevens juist en volledig zijn.
– Je verklaart dat je HOD alle voor de huur en bewoning van het pand relevante informatie hebt verstrekt.

Met het klikken op ‘Verstuur’ bevestig ik het screeningsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.