Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People planet profit

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is binnen HOD een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie. Wij werken hard aan een situatie waarin de bedrijfsprestaties in economische vatbaarheid, milieuvriendelijkheid en sociale verantwoordelijk (ook wel de 3 P’s: People, Planet, Profit genoemd) met elkaar in balans zijn.

People staat in onze perceptie voor het welzijn van onze medewerkers, maar ook voor de maatschappij als geheel. HOD heeft voor zichzelf als organisatie de volgende speerpunten geformuleerd:

 • het hanteren van goede arbeidsverhoudingen en een goed sociaal beleid.
 • het in de gelegenheid stellen van medewerkers om voldoende eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen in hun werk.
 • het belangrijk vinden dat medewerkers passie en plezier hebben in hun werk, waardoor zij zich meer betrokken voelen en zo een maximale bijdrage leveren aan onze doelstellingen.
 • het bieden van opleidings- en trainingsmogelijkheden aan medewerkers om zich te kunnen ontwikkelen op hun vakgebied, bijvoorbeeld via de academie van branchevereniging Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN).
 • het invullen van leegstaande panden met een tijdelijke bestemming voor sociaal-maatschappelijke activiteiten (buurtinitiatieven, culturele exposities, jeugd- en psychische zorg, inburgeringsactiviteiten). 
 • het bieden van klantgerichte service aan opdrachtgever en oppasser gedurende alle fases van ons leegstandbeheer
 • het zorgen voor een veilige, comfortabele en plezierige plek voor onze oppasser om te wonen en werken.

Planet staat voor een proactieve opstelling met betrekking tot de natuurlijk leefomgeving en het bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen waarop de organisatie HOD invloed heeft of kan hebben. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid staan bij HOD hoog in het vaandel. Dat uit zich in:

 • het in de gelegenheid stellen van oppassers om hun afval te scheiden.
 • het volledig digitaliseren van onze kantooradministratie en berichtgeving naar oppassers en opdrachtgevers.
 • het vervangen van defecte apparatuur door een exemplaar met energiezuiniger label.
 • het maximaal benutten van de bedrijfscapaciteit door het inrichten van flexplekken.
 • het hergebruiken van voorzieningen; onze boilers, gas- en elektrische kachels, douchevoorziening en mobiele keukenblokken worden na gebruik opgeslagen in onze eigen loods.  
 • het monitoren van energieverbruik (g/w/l) van oppassers en het stimuleren van energiereductie aan de hand van gegevens van het basisverbruik.
 • het gebruik van elektrische/hybride vervoermiddelen voor uitvoering bedrijfsactiviteiten en doelgerichte vervanging/uitbreiding van het wagenpark.
 • het zo efficiënt mogelijk inrichten van onze vervoersstromen; door keuze voor centrale kantoorlocatie in Amsterdam, het hanteren van een carpoolbeleid en het plannen van pandbezoeken buiten de spitsuren.
Profit gaat over het scheppen van economische waarde door het aanbieden van onze dienstverlening leegstandbeheer. HOD is winstgericht om de toekomst van de organisatie en haar medewerkers zeker te stellen. Hiermee is de aanwezigheid van profit een voorwaarde om ook de andere twee P’s te verbeteren. Door focus te behouden, zoeken we altijd de meest efficiënte manier van bedrijfsvoering. Hier gaan weloverwogen keuzes aan vooraf, zoals:
 • het jaarrond leveren van toegevoegde waarde aan opdrachtgevers en oppassers.
 • het zoeken naar een balans - afhankelijk van het type/omvang van het pand - tussen zoveel mogelijk oppassers een ruimte in gebruik te geven en de extra belasting die dit voor het milieu oplevert. Want het bieden van ruimte aan oppassers past bij het bewustzijn van en maatschappelijke betrokkenheid bij het probleem van schaarste aan betaalbare woon- en werkruimte.
 • het compenseren van onze CO2-uitstoot door de stichting en goede doelenorganisatie Trees for All te steunen.
clear

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u de laatste ontwikkelingen binnen HOD en ons vakgebied volgen? Hieronder kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en wij zullen u op de hoogte houden!

Vul uw gegevens in