MVO

mvo-ondernemen

In veel gemeenten in ons land is grote behoefte aan betaalbare ruimte voor maatschappelijke doeleinden. Ruimte voor bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke activiteiten, buurtinitiatieven of ateliers voor kunstenaars. HOD is graag bereid om met vastgoedeigenaren en de betrokken organisaties of instanties initiatieven te ontplooien.

Veel leegstaande gebouwen kunnen heel goed een nieuwe tijdelijke bestemming krijgen. In afwachting van verkoop, sloop of verbouwing. Die voorbeelden van succesvolle maatschappelijke concepten zijn er ook; (jeugd- en psychische) zorg, kennis en opleiding, kinderopvang, kunst, theater, muziek, fotografie en diverse ambachten.

Het is onze manier om meetbare maatschappelijke impact te realiseren, zichtbaar in wijk, dorp of stad. En om een wijk of locatie meer kwaliteit mee te geven. Als samensmeltingskern, of als ontwikkelingsgebied voor startende ondernemers.

clear

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u de laatste ontwikkelingen binnen HOD en ons vakgebied volgen? Hieronder kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en wij zullen u op de hoogte houden!

Vul uw gegevens in