Laatste appartementen portiekflat Ivoordreef opgeleverd aan Bo-Ex

De afgelopen 2,5 jaar heeft HOD in opdracht van woningcorporatie Bo-Ex het leegstandbeheer uitgevoerd voor in totaal 174 appartementen van de portiekflat aan de Ivoordreef in de wijk Utrecht Overvecht. Onlangs heeft HOD regiobeheerder Wietse Igesz de sleutels van de laatste appartementen weer aan complexbeheerder Roderik Wijma van Bo-Ex overhandigd. Het tien verdiepingen tellende pand van de woningcorporatie wordt zeer binnenkort namelijk gesloopt en maakt plaats voor een meer gedifferentieerde woningvoorraad waarbij ook de sociale veiligheid wordt verbeterd.

Gedurende het proces vanaf de start van het leegstandbeheer – met ingang van 1 oktober 2018 werden leegkomende appartementen niet meer door Bo-Ex verhuurd – naar volledige leegstand van het complex en vervolgens de ontmanteling, heeft HOD de woningcorporatie ontzorgt in haar beheertaken. We hebben het complex beschermd tegen kraak, misbruik en vernieling en daarnaast – door middel van het in bruikleen geven van de woningen – een mooie bijdrage geleverd aan het oplossen van de kwalitatieve woningnood in Utrecht.

Wekelijks spreekuur
In de beginfase van het leegstandbeheer heeft HOD in het naastgelegen wijkbureau wekelijks een spreekuur georganiseerd voor de nieuwe tijdelijke bewoners van de portiekflat en de omwonenden van het complex. Hierdoor was het contact met HOD heel laagdrempelig. Mensen konden hier terecht met hun vragen en we hebben geholpen met administratieve zaken als inschrijving voor permanente woonruimte en aanmelding voor taalcursussen. Ook hebben we waar mogelijk inboedel van vertrekkende bewoners uitgeruild met tijdelijke nieuwe bewoners met een beperkt budget. Ook in de slotfase van het proces – de laatste weken voordat HOD het complex weer opleverde aan Bo-Ex – is dit spreekuur weer ingesteld.

Dumpingen van grofvuil
HOD en Bo-Ex kunnen terugkijken op een zeer geslaagd leegstandbeheer, al zorgden grofvuildumpingen de laatste week helaas nog wel voor overlast. Om de dumpingen zoveel mogelijk te voorkomen heeft HOD via de gemeente Utrecht meerdere grofvuilcontainers laten plaatsen voor de flat, zodat bewoners hun afgedankte huisraad hierin konden achterlaten. Helaas heeft niet iedereen van deze faciliteit gebruik gemaakt en hebben bewoners – ondanks de aanwezigheid van de containers – huisraad over de reling van hun balkon gegooid en zo gedumpt in de achtergelegen parkrand en aan de voorzijde van de portiekflat. Uiteraard betreuren wij het dat deze vervuiling van de leefomgeving en de openbare ruimte is ontstaan.

Opruimactie
Om de overlast van de dumpingen weer ongedaan te maken, heeft HOD al haar operationeel personeel ingezet om de rotzooi aan de voor- en achterzijde van de Ivoordreef in samenwerking met Bo-Ex op te ruimen. Op vrijdag 26 juni jl. vond de laatste opruimactie plaats en is het complex én de publieke buitenruimte volledig schoon en leeg opgeleverd.

Geslaagd leegstandbeheer
We beseffen dat de overlast door grofvuildumpingen gezorgd kan hebben voor een slecht beeld van het door HOD uitgevoerde leegstandbeheer. “Maar dat is volkomen onterecht”, stelt Roderik Wijma van Bo-Ex, “want het is aan de Ivoordreef nog niet eerder zo schoon en rustig geweest als tijdens het beheer van HOD.”

Roderik geeft aan bijzonder blij te zijn met de invulling van het leegstandbeheer en noemt de samenwerking met HOD in de persoon van Wietse Igesz als uiterst prettig en plezierig. “De communicatie was goed, korte lijnen en altijd bereikbaar.”

Gemêleerde bewonersgroep
HOD heeft tijdens de periode van leegstandbeheer een zeer gemêleerde bewonersgroep in de portiekflat gehuisvest, variërend van studenten en starters op de woning- en arbeidsmarkt tot statushouders en urgent woningzoekenden die op basis van samenwerkingsafspraken uit de City Deal met de gemeente Utrecht zijn gehuisvest.

We mogen met trots concluderen dat door goed beheer en onze zichtbaarheid in de flat geen sprake was van overlast, ruzies, vandalisme of andere kwesties. We hebben met veel voldoening het complex weer teruggegeven aan woningcorporatie Bo-Ex en zijn erg benieuwd naar de uitvoering van de woningbouwplannen op deze locatie in Utrecht Overvecht!