Keurmerken

Kwaliteit

HOD streeft continu naar het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Dat kan alleen als we ervoor zorgen dat onze eigen werkprocessen goed lopen en de kwaliteit geborgd is. Dit kunnen we garanderen omdat we onze processen ingericht hebben in lijn met het ISO 9001-keurmerk en in bezit zijn van het Keurmerk Leegstandbeheer. Deze keurmerken tonen dat HOD professioneel, betrouwbaar, transparant en veilig werkt. Een externe organisatie – erkend door de Raad van Accreditatie – inspecteert regelmatig of de normen worden nageleefd. Daarnaast is HOD lid van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland.

Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop een organisatie met haar kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moeten de interne communicatie met alle medewerkers en de klanttevredenheid zijn gewaarborgd. Ook moeten het kwaliteitsbeleid en de bedrijfsprocessen in een kwaliteitshandboek zijn vastgelegd.

Keurmerk Leegstandbeheer (KLB)

Het Keurmerk Leegstandbeheer heeft als doel de kwaliteit van leegstandbeheer te verbeteren om zo eigenaren, leegstandbeheerders en gebruikers te beschermen. HOD heeft een zetel in het college van Deskundigen, het adviesorgaan van het bestuur van het KLB.

Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN)

HOD stond als medeoprichter van de VLBN aan de wieg van een organisatie voor bedrijven die op professionele wijze leegstand beheren. Daarmee heeft leegstandbeheer zich ontwikkeld tot een professionele bedrijfstak die in uiteenlopende behoeften voorziet. Een kwalitatief hoogstaande dienstverlening, integriteit van handelen en transparante afspraken zijn daarvoor basisvoorwaarden. Het VLBN-logo geeft zekerheid voor zowel vastgoedeigenaren als tijdelijke gebruikers van leegstaand vastgoed. Als lid van de VLBN voldoet HOD aan alle eisen. Voor een objectieve en onafhankelijke toetsing heeft VLBN het initiatief genomen tot de oprichting van de stichting KLB, het Keurmerk Leegstandbeheer.