Partners

Alarmrent
Alarmrent is opgericht in 1998. Vanuit de verhuur van alarmsystemen is het bedrijf uitgegroeid tot een compleet beveiligingsbedrijf voor zowel de huur als verkoop van tijdelijke en permanente beveiligingssystemen. Alarmrent werkt in heel Nederland voor het MKB maar ook voor grote bedrijven zoals IKEA, ProRail, Eneco, Joulz, Stedin, Formido en DHL.

Keemink Vastgoedbeheer
Keemink Vastgoed verricht inspecties, keuringen en inventarisaties. Tevens fungeren zij als technisch vastgoedbeheerder. Als specialist in opdracht van HOD focust Keemink Vastgoedbeheer zich op het beheren, onderhouden en verduurzamen van het vastgoed van bedrijven, corporaties, beleggers en nieuwbouwontwikkelaars. Door slim te kijken naar het energieverbruik in relatie tot het object, de gebruiker, de installaties en de gebruikswijze, ontstaat heel goed inzicht in het ‘reguliere verbruiksprofiel’ van een object. Zo wordt het energieverbruik door Keemink gemonitord en geanalyseerd en voeren zij energiebesparende maatregelen uit (met een terugverdientijd korter dan 5 jaar). Dit doet Keemink op basis van haar Energieregistratie- en Bewakingssysteem (EBS).

Klaverblad Verzekeringen
Klaverblad Verzekeringen werkt samen met ongeveer 3.200 onafhankelijke assurantiekantoren in het hele land, waaronder HOD-partner Nesselande verzekeringen. Nesselande faciliteert oppassers van HOD met een op maat gemaakte websitepagina, die voorziet in verzekeringsproducten als een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering, die voor onze oppassers van leegstaand vastgoed van meerwaarde zijn en daarnaast de flexibiliteit borgt die bij deze vorm van wonen aansluit.

Pararius
Pararius is dé grootste onafhankelijke woningwebsite van Nederland. Pararius is niet verbonden aan een brancheorganisatie, wat betekent dat alle professionele aanbieders, waaronder ook HOD als leegstandbeheerder, ons hun woningaanbod rechtstreeks op Pararius kunnen plaatsen. Op het platform vind je daarom een eerlijk, actueel én volledig aanbod van huur- en koopwoningen die worden aangeboden door makelaars, projectontwikkelaars, beheerders en woningcorporaties.

Student Furniture Holland
Student Furniture Holland is een specialist op het gebied van projectinrichting van studentenkamers en studentencomplexen. Men zorgt ervoor dat het interieur voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Het voor een groot deel zelfgemaakte meubilair is zeer bestendig (“hufterproof”), brandvertragend en onderhoudsvriendelijk. Voor de korte termijn kan meubilair worden gehuurd en voor de lange termijn bieden ze voordelige “aan- en terugkoopregeling” als oplossing. Student Furniture Holland faciliteert oppassers van HOD met een op maat gemaakte websitepagina, die voorziet in producten die voor onze oppassers van leegstaand vastgoed van meerwaarde zijn en daarnaast de flexibiliteit borgt die bij deze vorm van wonen aansluit. Dat is een ideale oplossing voor antikraakbewoning en tijdelijke huur, wanneer vooraf onbekend is hoe lang er voor HOD gewoond kan worden.

Tiny House Nederland
Tiny House Nederland is een samenwerkingsverband van mensen die deze nieuwe woonvorm een warm hart toedragen en onder de aandacht willen brengen bij het grote publiek. Zonder winstoogmerk, maar wel door samenwerken, leren, doen, delen en uitvinden. Sinds november 2016 hebben ze zich als stichting ten doel gesteld het mogelijk te maken dat mensen in Nederland klein en duurzaam kunnen wonen en daarnaast een breed publiek kennis te laten maken met de mogelijkheden van Tiny Houses.

Validata
In een wereld die zich snel ontwikkelt, spelen integriteit, transparantie en risicomanagement een steeds belangrijkere rol. Onderdeel hiervan is de behoefte aan verificatie van relevante gegevens. Validata is gespecialiseerd in het screenen van personen. Hun innovatieve software verbetert het screeningsproces, met de zekerheid van een optimale beveiliging en borging van privacy-eisen. Validata heeft screeningsoplossingen voor bedrijven en instanties in alle sectoren. De focus ligt op het verifiëren van de gegevens van werknemers (pre-employment en in-employment), bewoners en vrijwilligers.

Floor Landschapsbeheer
Vanaf januari 2016 is Floor Landschapsbeheer gestart met een eigen schaapskudde. Vanaf het vroege voorjaar begraast Floor Landschapsbeheer met de kudde van circa 250 Veluwse, Kempische, Drentse en Ouessant Heideschapen schapen natuurgebieden van landgoederen, golfterreinen en andere (particuliere) terreinen op de Utrechtse Heuvelrug. De gescheperde kudde (met herder en één of meerdere honden) graast daar waar de herder en dus de opdrachtgever het wil. De schaapskudde kan worden ingezet voor begrazing van invasieve exoten, grassen, ruigteplanten, droge heidevelden, voedselarme stuifzanden, natte heides, en schraalgraslanden. Door deze gebieden gefaseerd te begrazen en de schapen de ongewenste planten weg te laten eten, krijgen heideplanten en (bloemrijke) kruiden weer de kans om te bloeien en zaad te zetten. Naast het voorkomen dat ongebruikte gronden gekraakt worden, dat er hangplekken ontstaan, of dat bijvoorbeeld afval wordt gedumpt, is dit ook een reden dat opdrachtgevers als natuurorganisaties, landgoedeigenaren en andere grondbezitters via HOD Floor Landschapsbeheer inhuurt om het natuurgebied te onderhouden.

Locatiecentrale
Locatiecentrale brengt vraag en aanbod van leegstaande locaties bij elkaar. Zij inventariseren de mogelijkheden voor het opzetten van evenementen en mediaproducties bij een locatie. Op het online platform maken ze deze ‘onzichtbare’, onbestemde locaties zichtbaar en brengen ze onder de aandacht bij hun netwerk van evenementenbureaus en mediaproducenten. Locatiecentrale faciliteert en programmeert niet alleen, maar kan indien gewenst ook ontzorgen in het gehele operationele traject van tijdelijke verhuur. HOD werkt samen met locatiecentrale en publiceert op hun website een deel van de panden die geschikt zijn als foto- en filmlocatie.