HOD | Creatieve oplossingen in vastgoedbeheer

Optimale bescherming en beheer van vastgoed

Leegstandbeheer: het is dé oplossing voor de bescherming van leegstaand vastgoed tegen kraak, vandalisme en verpaupering. Maar buiten dat is het nog veel méér. Leegstandbeheer zorgt namelijk voor leefbaarheid in de wijk en voor een veiligere leefomgeving. Met optimaal leegstandbeheer in verschillende vormen levert HOD een bijdrage aan de maatschappij. En daar wordt iedereen blij van!

Bruikleen

Uw leegstaande pand beschermd met tijdelijke bewoning of commerciële/maatschappelijke bedrijvigheid.

 • Veel flexibiliteit
 • Opzegtermijn van 30 dagen

Tijdelijke verhuur

Invulling van uw leegstaande vastgoed voor een langere periode, met bewoning, bedrijvigheid of opslag.

 • Meer opbrengsten
 • Vooraf vastgestelde verhuurtermijnen

24/7 presentie

Continue aanwezigheid van presentanten ter bescherming van uw leegstaande vastgoed tegen vandalisme, inbraak en misbruik.

 • Voor kortdurende leegstand
 • 24-uurs presentie gegarandeerd

Terreinbewaking

Bescherming van braakliggende terreinen tegen kraak met bijvoorbeeld tijdelijke plaatsing van tiny houses of begrazing door schapen.

 • Voorkomt verwaarlozing
 • Eventueel in combinatie met camerabeveiliging

Camerabewaking

24/7 beveiliging met strategisch opgestelde camera’s, wanneer invulling middels bewoning of bedrijvigheid niet mogelijk is.

 • Effectief en kostenbesparend
 • Ook ideaal voor leegstand korter dan 48 uur

Vastgoedinspectie

Periodieke controle van de staat van uw leegstaande pand door onze vastgoedinspecteurs.

 • Controle op beschadigingen, storingen van installaties, lekkages en andere gebreken
 • Eventueel in combinatie met legionellapreventie

Energiescan

Uitgebreide check van de energiestromen om een gedegen en efficiënt energiebeheer te realiseren.

 • Bespaart energiekosten
 • Draagt bij aan het waarborgen van de staat van het pand

Modulaire woningbouw

Snel te realiseren woonunits die meegroeien met de vraag vanuit de markt.

 • Betaalbaar, flexibel en duurzaam
 • Maximaal rendement en minimale verspilling

Het laatste nieuws

Onlangs bij HOD

Een greep uit onze opdrachtgevers

Tip ons

Heb je een leeg pand gezien dat wij kunnen beschermen tegen leegstand? Tip ons! Wij nemen contact op met de eigenaar en bieden deze onze diensten aan. Als wij het pand in beheer krijgen en jij voldoet aan de voorwaarden om oppasser te worden, dan ben jij de eerste die in aanmerking komt.