Energiescan

Efficiënt energiebeheer

Energiekosten zijn vaak een hoge vaste post op de exploitatiebegroting van een kantoor- of bedrijfspand. Natuurlijk kunt u in geval van leegstand er voor kiezen de (nuts)voorzieningen af te sluiten. Maar dit kan negatieve effecten hebben op de (uiterlijke) staat van het pand en op de werking van installaties en daarmee dus ook op het rendement van uw vastgoed. U kunt daarom veel beter inzetten op een goede energiescan van uw pand om een gedegen en efficiënt energiebeheer te realiseren. 

Wij schakelen voor het uitvoeren van een dergelijke scan onze partner Facilicom Energiemanagement in. Zij monitoren de energiestromen in het pand en maken het echte verbruik inzichtelijk. Middels de energiescan kunt u zien waar u kunt besparen op onder andere vastgoedrechten en de kosten voor levering en toevoer naar gebouwgebonden installaties.