Vastgoedinspectie

Oog voor de staat van uw pand

Uiteraard wilt u vandalisme, inbraak, misbruik en verpaupering van uw vastgoed voorkomen. Bewoning biedt dan de beste bescherming. Maar bewoning of bedrijvigheid is niet altijd een realistische optie. Bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van (nuts)voorzieningen of vanwege de staat van onderhoud. Periodieke vastgoedinspecties zijn dan een goede oplossing. De vastgoedinspecteurs van HOD controleren uw vastgoed dan periodiek (maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks) op beschadigingen, uiterlijke staat, storingen, werking van eventuele installaties, lekkages en andere gebreken.

Ook bij leegstaande panden die wél tijdelijk worden bewoond, voeren we periodieke vastgoedinspecties uitvoeren om zo de staat van uw vastgoed te waarborgen.

Legionellapreventie

Al dan niet in combinatie met een vastgoedinspectie kunt u HOD ook inschakelen voor legionellapreventie. Wekelijks bezoeken we dan uw pand en spoelen we alle kranen (tappunten) om te voorkomen dat de legionellabacterie zich in de leidingen nestelt