Woningcorporatie Plavei kiest HOD als verhuurder voor project Bloemenbuurt

Woningcorporatie Plavei en HOD gaan samenwerken! HOD gaat de tijdelijke verhuur van de eengezinswoningen in de Bloemenbuurt in Didam coördineren. De Bloemenbuurt is een wijk waar in totaal ca. 750 woningen staan, waarvan 222 huurwoningen van woningcorporatie Plavei. De huurwoningen uit de jaren zestig en zeventig zijn verouderd, daardoor niet energiezuinig en aan onderhoud toe. Ook is er behoefte aan meer typen woningen. En de inrichting van de wijk, die op sommige plekken weinig groen kent, verdient aandacht. Plavei heeft samen met de gemeente Montferland en de bewoners een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de vernieuwing van de Bloemenbuurt.

In het plan staat dat Plavei in totaal 136 eengezinswoningen renoveert, 73 eengezinswoningen sloopt en 73 woningen terugbouwt. Ook wordt de openbare ruimte mooier en groener gemaakt. HOD gaat woningcorporatie Plavei ontzorgen door de tijdelijke verhuur van 73 eengezinswoningen met sloopbestemming volledig voor haar rekening te nemen. Indien noodzakelijk en afhankelijk van de aard/omvang van de renovatiewerkzaamheden, zal HOD andere eengezinswoningen in antikraakbeheer nemen.

In lijn met de koers van Plavei zal HOD de woningen primair verhuren aan de minst draagkrachtige groepen in de samenleving. HOD ontzorgt Plavei door o.a. zorg te dragen voor de aanvraag van de benodigde vergunningen, het uitvoeren van een uitgebreide huurderscreening, het opstellen en sluiten van juridisch getoetste contracten, het uitvoeren van het incassotraject en onze zorg voor het behoud van de leefbaarheid in de wijk.

Samen zetten we ons in voor een goede woonomgeving waar alle huurders ook tijdens de wijkvernieuwing naar wens wonen!