Presentie 24/7

Continue aanwezigheid ter bescherming van het pand

Bruikleen of tijdelijke verhuur is niet altijd de oplossing om leegstaand vastgoed te beschermen. Soms is het – om vandalisme, inbraak en misbruik te voorkomen – namelijk noodzakelijk dat er continu iemand aanwezig is: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daar kan HOD voor zorgen! Naast bescherming van uw vastgoed zorgt 24-uurs presentie ook voor een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving.

Continue presentie

De presentanten werken in koppels van twee personen. Wanneer uw vastgoed een woonblok, appartementen- of kantorencomplex betreft, plaatsen wij meerdere koppels op strategische plekken. Zij zijn 24/7 in uw vastgoed aanwezig om dit te beschermen en zorgen ervoor dat uw pand er volledig bewoond uitziet. 
Wanneer er continu gewaakt dient te worden in een pand, dan werken onze koppels met shifts van acht uur. HOD maakt uw pand geschikt voor continue aanwezigheid. Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor een passende inrichting voor de presentanten.

Dagelijkse rapportage

Onze 24/7 presentanten zijn goed geïnstrueerd en weten hoe te handelen in geval van een calamiteit. Ze houden een logboek bij en rapporteren dagelijks eventuele bijzonderheden en de staat van het pand aan HOD. Ook zijn ze aangesloten op een eigen landelijke meldkamer van HOD zodat ze bij onraad direct alarm kunnen slaan.  

24-uurs presentie is ook mogelijk in combinatie met tijdelijk gebruik. Wanneer bijvoorbeeld het pand overdag door zelfstandig ondernemers wordt gebruikt als werkplek, kunnen presentanten in ‘deeltijd’ – bijvoorbeeld alleen ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden – worden ingezet om in uw vastgoed te verblijven.