Screening huurder Zaanstreek

Voordat je als geïnteresseerde huurder een tijdelijke huurwoning door HOD krijgt toegewezen, word je door ons gescreend. Dit is een uitgebreid en zorgvuldig proces zodat wij er zeker van zijn dat je binnen de doelgroep valt waar wij op basis van de wet en de verleende vergunning de woningen aan moeten vergeven. Op deze pagina stellen wij vragen om te toetsen of je in aanmerking komt voor een woning.

Start screening

Wij kunnen een screening alleen starten indien het dossier (alle gevraagde documenten) zoals hieronder gevraagd compleet is. Een dossier dat incompleet is zorgt ervoor dat wij de screening niet kunnen uitvoeren en daarmee als negatief beoordelen.

Relevante documenten en verwijzingen

Deel I. Verklaring kandidaat
Deel II. Verhuurdersverklaring
Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?
Inzien van mijn BKR-gegevens
Inkomensprognose zelfstandig ondernemer (download)

Passend toewijzen

Om als huurder(s) voor een huurwoning in aanmerking te komen dient het toetsingsinkomen (je vastgestelde inkomen door de Belastingdienst over het afgelopen belastingjaar) maximaal € 45.014,- te bedragen (bij zowel één- als tweepersoons huishouden mag dit bedrag niet overschreden worden). Meer informatie.

Aanvullende criteria

  • Eén- of tweeouder gezinnen met kinderen plaatsen wij niet.
  • Personen met een bijstandsuitkering en/of overlastverleden komen niet in aanmerking en wij hanteren geen Tweede-Kans-Beleid.
  • huisdieren zijn toegestaan mits deze geen overlast (geluid- of stankoverlast) veroorzaken.

Aandachtspunten

  • In het geval van samenwonen dient ieder persoon zelf het screeningsformulier in te vullen. Dat betekent dat wij bij een huishouden van twee personen ook twee formulieren ontvangen. Gelieve in de tekstblokken de naam van de andere huisgenoot te vermelden zodat wij weten dat zij bij elkaar horen.
  • Ondernemers dienen een prognose over het lopende belastingjaar te verstrekken, volgens het voorgeschreven sjabloon. Zie hierboven bij Relevante documenten.
  • Screenshots van websites voor BRP en BKR zijn voor ons niet bruikbaar.

Kosten screening

Voor het uitvoeren van de screening brengen wij een vast bedrag van € 45,- per screening in rekening. Deze dient als tegemoetkoming in de kosten die wij maken om een dossier samen te stellen en te beoordelen. De kosten zijn voor zowel een één- als tweepersoonshuishouden gelijk en dienen vooraf overgemaakt te worden. Indien wij vijf (5) werkdagen na ontvangst van dit screeningsformulier geen betaling ontvangen hebben gaan wij er vanuit dat je niet gescreend wenst te worden.

Naam ontvanger: HOD Nederland BV
IBAN: NL 17 ABNA 0410349054
Betalingskenmerk: Screening + naam project + jouw/jullie voor- en achternaam.

Vragen?

Al je vragen omtrent het screeningsproces kun je sturen aan screening@hod.nl.

Uploaden documenten:

Je dient de volgende documenten aan te leveren (bij samenwonen dienen wij deze beide personen te ontvangen). Klik op de naam van het document voor meer informatie:

 

Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: inclusief vermelding vorige woonadressen, burgerlijke staat en huishoudsamenstelling
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: BSN onzichtbaar maken. Geen rijbewijs.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: BSN (bij onderwerp en in tekst) onzichtbaar maken
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: loonstroken, uitkeringsspecificaties, AOW en/of pensioen. Bankafschriften worden niet geaccepteerd.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: volledig invullen en ondertekenen
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: volledig invullen en ondertekenen
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Op te vragen bij je hypotheekverstrekker.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: gewaarmerkt kredietoverzicht. Alle pagina’s uploaden
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Let op: digitaal gewaarmerkt is voldoende

Alle met * (ster) aangeduide velden zijn verplicht.

Afsluitend:
– De door jou verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. In het kader van passend toewijzen kunnen deze gegevens gedeeld worden met onze opdrachtgever.
– Je verklaart dat de ingevulde gegevens juist en volledig zijn.
– Je verklaart dat het opgegeven verzamelinkomen juist is en het maximum niet overschrijdt. Zie https://hod.nl/ik-wil-huurder-worden/.
– Je verklaart dat alle aangeleverde documenten, data en overige gegevens juist en volledig zijn.
– Je verklaart dat je HOD alle voor de huur en bewoning van het pand relevante informatie hebt verstrekt.

Met het klikken op ‘Verstuur’ bevestig ik het screeningsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.