65+ huismeesters HOD ondersteunen bij opvang vluchtelingen

In Alkmaar biedt HOD op een opvanglocatie voor Oekraiënse vluchtelingen huismeesterdiensten aan ter ondersteuning van de twee huismeesters van de gemeente Alkmaar. HOD doet hiervoor een beroep op fitte 65-plussers die graag actief bezig zijn. De HOD-huismeesters verrichten diverse hand- en spandiensten, houden een oogje in het zeil en fungeren als eerste aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers in geval van calamiteiten. 

Onder het verrichten van allerhande werkzaamheden vallen onder andere postsortering, sleuteluitgifte en -beheer en controleren van hang- en sluitwerk. Ook beoordelen de huismeesters technische problemen en lossen zij deze indien mogelijk zelf op of geven dit door aan HOD. Daarnaast zien zij toe op goede uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden en andere diensten door derden.

De huismeesters van HOD spreken Nederlands en Engels. Er vanuit gaande dat iedere Oekraïner zich in het Engels verstaanbaar kan maken – of relatief snel wat Nederlands leert – kunnen de huismeesters met de nieuwe bewoners communiceren en hen informeren over praktische zaken als afvalverwerking en huisregels. Bij calamiteiten beoordelen de huismeesters de aard en de ernst van de problemen en melden zij dit bij de relevantie instanties en personen. Ook zien zijn toe op de naleving van de huisregels en geven zij het door aan HOD wanneer dit niet het geval is. Daarnaast checken de huismeesters of er zich geen onbevoegde personen in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.

HOD vult het rooster van de huismeesters van maandag tot en met vrijdag en put hierbij uit een pool van meerdere personen. Op deze manier kan elke huismeester één of twee dagen per week worden ingezet en dit past veelal perfect in de weekplanning van deze fitte 65-plussers.