Eerste Kamer neemt kraakwet aan: snellere uitzetting mogelijk

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Handhaving Kraakverbod’ van de VVD en CDA aangenomen. Deze kraakwet maakt het mogelijk krakers sneller uit een pand te zetten. Maar kraakwet of niet: pandeigenaren die te maken krijgen met kraak hebben hoe dan ook te maken met een forse schadepost. Voorkomen is dus nog altijd beter dan bestrijden. Preventief leegstandbeheer is en blijft daarbij de beste manier om kraak te voorkomen.

Het sneller uitzetten van krakers wordt dankzij de kraakwet mogelijk omdat krakers vanaf nu door een strafrechtelijke procedure moeten, in plaats van door een civielrechtelijke. Dit betekent dat er binnen 72 uur uitspraak moet worden gedaan en dat de krakers binnen drie dagen kunnen worden uitgezet. Volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel was handhaving van het kraakverbod onvoldoende geworden. Bovendien: als er al gehandhaafd wordt, dan trekken krakers na ontruiming door naar een ander pand.

Burgemeester, politie en OM wijzen kraakwet af
De Amsterdamse ‘driehoek’ – oftewel burgemeester Femke Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie – had kort voorafgaand aan de stemming door de Eerste Kamer nog benadrukt dat de initiatiefwet niet tot een effectievere aanpak van het kraakverbod leidt, maar juist voor een hogere werkdruk zorgt. De driehoek stelt dat het bij slechts 30% van de gekraakte panden tot een kort geding komt, omdat veel krakers uit zichzelf vertrekken voordat het zover komt. Tot nu toe werd alleen in geval van een kort geding een dossier gemaakt. Met de nieuwe kraakwet is dat vanaf nu voor alle zaken nodig. Bovendien moet nu in alle zaken een rechter oordelen. Dat betekent dus een flinke toename van rechterlijke beslissingen en een toename van de werkdruk voor de rechterlijke macht. Bovendien benadrukt de driehoek dat het probleem van krakers al flink aan het slinken is en dat de wet dus achterhaald is.

Grote schadepost voor pandeigenaren
Snelle uitzetting of niet: wanner een pandeigenaar te maken krijgen met krakers zorgt dat in alle gevallen voor een grote schadepost en hoge juridische kosten. Zo heeft HOD onlangs een kantoorpand met loods voor een opdrachtgever in beheer genomen waar langere tijd krakers in hebben gezeten. Middels een kort geding is beslist dat de krakers het pand moesten verlaten. Op de dag van oplevering waren de krakers nergens meer te bekennen, maar het pand stond vol met goederen die in de loop van de tijd door de krakers waren verzameld. De pandeigenaar heeft met de nodige mankracht het pand ontruimd en de goederen met containers af laten voeren. De krakers hadden die dag zelfs nog het lef om enige ‘waardevolle’ spullen uit de container te komen halen, waarna ze definitief met de noorderzon zijn vertrokken. 

Het mag dus duidelijk zijn dat preventief leegstandbeheer veel ellende kan voorkomen, ook nu er een wet is die snellere uitzetting van krakers mogelijk maakt. Wilt u voorkomen dat uw leegstaande pand wordt gekraakt, schakel HOD dan in. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.