HOD beheert Villa Parkwijk

Als leegstandbeheerder beschermt HOD diverse karakteristieke panden. Zo hebben we onlangs Villa Parkwijk in Baarn in beheer genomen. Dit is een bijzondere villa die in 1905 is gebouwd. Het ontwerp is van architect Willem Hanrath. De eerste decennia had het huis een woonbestemming voor particulieren, maar eind jaren ’30 van de vorige eeuw  werd het een verzorgingshuis voor ouden van dagen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de villa eigendom van een zendingskerk en in 1976 kocht het Nederlands Verbond van Ondernemers en Bouwnijverheid (NVOB) dit bouwkundig unieke pand. De villa kreeg daarmee een kantoorbestemming en in de tuin tegen de achtergevel werd nieuwbouw gerealiseerd. In de beginjaren van de 21e eeuw werd het huis gerenoveerd en veranderde het van eigenaar. In de jaren daarna heeft het als verzamelgebouw voor diverse ondernemingen dienst gedaan.

In 2020 wordt de villa opnieuw gerenoveerd en wordt de oorspronkelijke woonbestemming in ere hersteld. Het huis wordt opgedeeld in een aantal ruime appartementen, waarbij het historische en monumentale karakter geheel behouden blijft. Tot die tijd wordt de villa bewoond en beschermd door een ervaren oppasser van HOD die heel toevallig zelf ook in Baarn is opgegroeid en als kind vaak door deze villawijk fietste.