HOD garandeert kwaliteit met verlenging ISO-certificaat

Met trots kunnen we melden dat onze ISO 9001:2015-certificering weer is verlengd! HOD beschikt al sinds 2008 over dit certificaat en daarmee staan wij als organisatie voor bewezen kwaliteit. Tijdens de externe ISO-audit zijn diverse elementen getoetst, zoals efficiënte bedrijfsprocessen, duidelijke communicatie en verslaglegging en de opleiding van medewerkers. 

Ook heeft HOD aangetoond dat de zogenoemde ‘Plan-Do-Check-Act’-methode binnen de organisatie wordt toegepast. Dit betekent dat er doorlopend kwaliteitsverbeteringen worden voorgesteld, getest en geïmplementeerd. Deze verbeteringen worden organisatiebreed gedragen en de input hiervoor komt van medewerkers en stakeholders, maar ook van leveranciers en opdrachtgevers.

HOD heeft naast het ISO-certificaat ook het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) en is één van de weinige leegstandbeheerders die over beide certificaten beschikt. Dat maakt dat HOD voor eigenaren en opdrachtgevers een betrouwbare partij is die consistent kwaliteit in haar dienstverlening levert.