HOD levert totaalpakket bij opvang Oekraïense vluchtelingen

Sinds enkele maanden worden er 93 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de voormalige Kolonel Palmkazerne in Bussum. Dit terrein wordt al dertien jaar beheerd door HOD en hier wonen zo’n 30 bewoners. Met strategisch advies en een coördinerende rol realiseert HOD hier een optimale invulling voor de gemeente Gooise Meren, de opdrachtgever van het project.

“We hebben de gemeente geadviseerd over zaken als beveiliging, schoonmaak, een veilige leefomgeving en hygiëne en spelen ook een coördinerende rol bij de uitvoering”, stelt Mark Stekelenburg, die namens HOD verantwoordelijk is voor het project. “Zo hebben we bijvoorbeeld de gebouwen schoon laten maken voordat de Oekraïners er in kwamen, gezorgd voor goede brandveiligheidssystemen en obstakels in de gangen van de gebouwen weggehaald zodat vluchtroutes bij eventuele calamiteiten goed kunnen worden gebruikt. Ook faciliteren we de complete inrichting. Zo hebben we tijdelijke keukens en sanitair geplaatst en gezorgd voor bedden, tafel, kasten, wasmachines, et cetera. Daarnaast hebben we een goede internetverbinding gerealiseerd zodat de Oekraïners contact kunnen onderhouden met het thuisfront.”

Als coördinator zit Mark elke twee weken met de locatiemanagers van de betrokken partijen om tafel om het project te bespreken en eventuele problemen te tackelen. “Zo hebben we nu bijvoorbeeld te maken met verwarmingsproblemen, waardoor één van de gebouwen nog niet kan worden ingezet”, vertelt Mark. “Een installateur bekijkt of de problemen kunnen worden verholpen en anders bieden wij als HOD een alternatief, bijvoorbeeld verwarming middels infraroodpanelen.”

Het onderlinge contact tussen de bewoners van HOD en de Oekraïners – die nu dus gedeeltelijk in dezelfde gebouwen wonen – verloopt goed, weet Mark. “Natuurlijk vroeg het in het begin wat aanpassingen. Veel bewoners wonen er al heel lang en zij moesten verhuizen binnen hun gebouw of van het ene naar het andere gebouw. Maar ook onze bewoners zien de noodzaak van de opvang van Oekraïners in en zijn uiteindelijk natuurlijk al lang blij dat ze op het terrein kunnen blijven wonen. Het is mooi om te zien dat er nu onderlinge sociale betrokkenheid is en er zelfs ook vriendschappen ontstaan.”