HOD ontzorgt gemeente Houten bij opvang Oekraïense vluchtelingen

Sinds enkele weken worden wijkcentrum De Vuurtoren en de schoolwoningen aan de Merantihout in Houten ingezet als tijdelijke opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen. HOD speelt als leegstandbeheerder hierbij een facilitaire rol op het gebied van projectmanagement en ontzorgt daarmee de gemeente Houten.

Op beide locaties wonen ongeveer vijftig Oekraïners. Zij zullen hier naar verwachting minimaal zes maanden en maximaal twee jaar verblijven. Het opvangen van de Oekraïense vluchtelingen betekent een enorme organisatie voor de gemeente Houten. Daarom heeft zij HOD ingeschakeld om de facilitaire dienstverlening op zich te nemen. HOD sluit aan bij de overleggen over het beheer van de panden en brengt advies uit. “Met onze ervaring die we hebben met vastgoedbeheer van in het bijzonder voormalige AZC-locaties, kunnen we gericht en passend adviseren voor deze doelgroep”, vertelt Berry Kooiman van HOD. Ook coördineert HOD de aanvraag van offertes en de uitvoering van werkzaamheden van derde partijen.

HOD zorgt bovendien voor het dagelijkse beheer van De Vuurtoren en de woningen aan de Merantihout. De beheerder communiceert met de bewoners, omwonenden en gemeente en informeert hen over praktische zaken. Ook levert de beheerder diverse hand- en spandiensten. Berry: “Ook is de technische dienst van HOD regelmatig aanwezig om kleine werkzaamheden op te pakken, variërend van mankementen aan hang- en sluitwerk tot de reparatie van afvoeren.

Ook zijn beide locaties aangesloten op het noodnummer van HOD. Dit nummer kunnen de bewoners in geval van calamiteiten en urgente storingen bellen. Op deze manier zorgt HOD samen met de gemeente Houten voor een veilige en prettige woonomgeving voor de Oekraïense vluchtelingen en de omwonenden van de Vuurtoren en de opvanglocatie aan de Merantihout.