Hoe gaat u verstandig om met de verzekeringsrisico’s van leegstand?

Er staan in Nederland vele miljoenen vierkante meters vastgoed leeg. En dat kost de eigenaar van het leegstaande pand geld. Niet alleen omdat er geen huurpenningen binnenkomen, maar vooral ook door waterschade, brand, inbraak, vandalisme en koperdiefstal. Dat heeft zo zijn effecten op de verzekeringspremie. Hoe gaat u daar verstandig mee om als vastgoedeigenaar?

Leegstaande panden zijn vaak het doelwit van vandalisme, kraak en brandstichting. In de praktijk betekent het dat u als vastgoedeigenaar moeite zult hebben een langdurig leegstaand object te verzekeren. De kans op schade is immers veel groter.

Hogere premie

Bij bijvoorbeeld een brandverzekering is het zo dat leegstand geldt als een risicoverzwaring. Als verzekerde moet u leegstand daarom binnen een bepaalde tijd bij de verzekeraar melden. Vervolgens kan deze de dekking en de premie aanpassen.

Vaak zie je ook dat in de polisvoorwaarden van de brandverzekering de dekking bij leegstand wordt beperkt tot het risico van brand, blikseminslag, ontploffing, vliegtuigschade en storm. Er wordt geen dekking verleend voor uitgebreide gevaren zoals inbraak. En ben je verzekerd tegen onderverzekering? Dan blijkt in de praktijk dat deze dekking bij leegstand vervalt.

Leegstandbeheer: tijdelijk gebruik van uw pand

Goed leegstandbeheer door een professionele partij kan u veel ellende besparen. U kunt daarbij denken aan tijdelijk gebruik door bewoners of ondernemers. Er zijn veel ondernemers – met name startende ondernemers en zzp’ers – die op zoek zijn naar bedrijfshuisvesting maar geen langdurige huurcontracten willen, geen behoefte hebben aan heel veel vierkante meters of het plezierig vinden gelijkgestemde medehuurders te hebben en hiermee te kunnen netwerken.

Win-winsituatie

Door tijdelijk gebruik of bewoning van leegstaand vastgoed snijdt het mes aan twee kanten. De tijdelijke gebruikers hebben baat bij goedkope tijdelijke huisvesting, terwijl u profiteert van het feit dat uw vastgoed in gebruik is, waardoor u minder risico loopt op onder andere brandstichting en vandalisme. Een belangrijk gegeven, want een bewoond pand is een interessanter pand: leegstandbeheer bevordert bewezen de verkoop of verhuur van uw vastgoed.

Als leegstandbeheerder biedt HOD u altijd een oplossing op maat: afgestemd op de mogelijkheden van uw pand, uw budget en de duur van de leegstand. Met duidelijke afspraken over het beheer en het onderhoud.

Extra verzekeringsvoordeel

Professioneel leegstandbeheer zorgt er voor dat u als vastgoedeigenaar een (langdurig) leegstaand object makkelijker kunt verzekeren. Daarnaast kan leegstandbeheer u nog een extra verzekeringsvoordeel opleveren. Als u samenwerkt met een gecertificeerde leegstandbeheerder – zoals HOD – en u aan een aantal voorwaarden voldoet, dan bieden verschillende verzekeraars u namelijk een voordeligere opstalverzekering.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het beheren van uw leegstaande pand? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!