Hoofdgebouw KMar-terrein Baarn: tijdelijke verhuur kantoorruimtes

Een leegstaand pand biedt vaak mogelijkheden voor een tijdelijke andere bestemming dan waar het oorspronkelijk voor is gebouwd. Als leegstandbeheerder zet HOD zich voor 100% in om een passende oplossing te vinden en daarmee het pand optimaal te beschermen.

Zo hebben we sinds kort het hoofdgebouw op het terrein van de Koninklijke Marechaussee aan de Amersfoortseweg in Baarn in beheer. Dit pand leent zich uitstekend voor het verhuren van tijdelijke kantoorruimtes.

Inmiddels heeft de eerste ondernemer zich tijdelijk – op basis van een bruikleenovereenkomst – gevestigd in het hoofdgebouw. Het is de bedoeling dat deze kantoorgebruiker na verloop van tijd de optie krijgt de ruimte tijdelijk te gaan huren. In totaal is er ruimte voor vijf tijdelijke huurders.

Op het terrein staan ook twee loodsen en drie logiesgebouwen die worden geëxploiteerd door onze opdrachtgever. De logiesgebouwen worden verhuurd aan Defensie en de loodsen hoofdzakelijk aan medewerkers van de opdrachtgever. Ook staat er een sporthal op het terrein waarvoor momenteel wordt bekeken wat de beste opties zijn voor leegstandbeheer.

Grenzend aan het KMar-terrein staan acht voormalige dienstwoningen die HOD ook in beheer heeft. De bewoners hiervan wonen hier op basis van bruikleenovereenkomsten. Eén van hen woont hier inmiddels al vijftien jaar!

Uiteindelijk gaan alle gebouwen op het KMar-terrein en de aangrenzende dienstwoningen tegen de vlakte zodat hier nieuwe appartementen(complexen) kunnen worden gerealiseerd.

Het KMar-terrein in Baarn is een mooi voorbeeld van een project dat leegstaand vastgoed optimaal beschermt én ondernemers de mogelijkheid biedt tegen een aantrekkelijk tarief een kantoorruimte te huren. Hebt u ook een leegstaand pand in eigendom en wilt u meer weten over de mogelijkheden op het gebied van leegstandbeheer? Neem dan contact op met HOD via 030-2511500 of info@hod.nl.