Keurmerk Leegstandbeheer van HOD opnieuw verlengd

Wij mogen met trots melden dat ons Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) opnieuw is verlengd! Na uitvoering van het instandhoudingsonderzoek met bijbehorende rapportage heeft de certificatiemanager van SKW Certificatie besloten dat het procescertificaat BRL KLB weer een kalenderjaar wordt verlengd tot 23 mei 2023. 

Het Keurmerk Leegstandbeheer heeft als doel de kwaliteit van leegstandbeheer te verbeteren om zo eigenaren, leegstandbeheerders en gebruikers te beschermen. Met het verlengen van het certificaat verklaart SKW Certificatie dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat alle werkzaamheden die HOD uitvoert met betrekking tot het beheren van leegstaand vastgoed, voldoen aan de door KLB vastgestelde eisen. Dat betekent dat onze opdrachtgevers en oppassers kunnen blijven rekenen op de goede kwaliteit van onze dienstverlening!