Plannen voor verhuurverbod slecht geïsoleerde huizen

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft nieuwe plannen gepresenteerd waarbij voor iedereen een duurzame woning binnen handbereik moet komen. Hiervoor dienen dan diverse maatregelen te worden genomen waaronder het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen voor 2030. Door Vastgoedjournaal wordt gesuggereerd dat er daarna een verhuurverbod kan komen voor slecht geïsoleerde huizen. 

In de plannen is een normering voor het verduurzamen van huurwoningen, utiliteitsgebouwen en verwarmingsinstallaties meegenomen. Dit maakt het voor gebouweigenaren duidelijk welke stappen wanneer gezet moeten worden. 

Om te borgen dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen worden verbeterd, worden er naar verwachting per 1 januari 2030 wettelijke eisen gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen.

We lopen op dit moment nog ver op de zaken vooruit, maar als het dan in 2030 zo ver is dat er daadwerkelijk een verhuurverbod komt, dan kan HOD als leegstandbeheerder een rol spelen in het beheren van woningen die dan nog niet aan de nieuwe normen voldoen. Tot het moment dat een woning daadwerkelijk wordt verduurzaamd, kan HOD het pand beschermen tegen kraak middels een bruikleenovereenkomst. Dat biedt de eigenaar – zoals een woningcorporatie – meer flexibiliteit en biedt bovendien een mooie tijdelijke woonmogelijkheid voor een woningzoekende.