Productie van flexwoningen gaat flink groeien

Er is een sterke groei te verwachten in de productie van flexwoningen in Nederland. Werden in 2019 nog 3.664 flexwoningen gerealiseerd, in 2020 zal dit aantal bijna twee keer zoveel zijn: 7.106 huizen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De productie van verplaatsbare- en andere flexwoningen in Nederland’.

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd door het Expertisecentrum Flexwonen en Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Minister Ollongren heeft met een kamerbrief de Tweede Kamer recentelijk geïnformeerd over de staat van de woningmarkt 2020 en hierbij ook het onderzoeksrapport aangeboden. Zij stelt dat in de periode 2020 tot 2030 845.000 woningen moeten worden gebouwd om het oplopende woningtekort om te kunnen buigen. De flink stijgende productie van flexwoningen gaat hier naar verwachting een belangrijke bijdrage aan leveren.

Flexwoningen voor gemengde doelgroepen

Uit het onderzoek blijkt dat de flexwoningen merendeels bedoeld zijn voor een gemengde doelgroep van spoedzoekers. Dit zijn mensen die door werk of studie snel onderdak nodig hebben of die door persoonlijke omstandigheden als een scheiding of een zorgvraag vervangende woonruimte zoeken. Ook mensen die nieuw in Nederland zijn – zoals statushouders of expats – behoren tot deze gemengde doelgroep. Daarnaast worden flexwoningen voornamelijk gebouwd voor studenten en arbeidsmigranten.

Voordelen van modulaire woningen

Verplaatsbare/modulaire woningen maken een groot deel uit van de totale productie van flexwoningen. Reden hiervoor is dat dit type woningen een aantal voordelen heeft ten opzichte van traditionele bouw:

  •  Ze kunnen gebruikt worden op locaties die maar een beperkte tijd beschikbaar zijn.
  •  Ze kunnen ingezet worden als er wel een actuele vraag naar woningen is, maar het niet zeker is of dat in de toekomst ook nog het geval is (krimp- of anticipeergebieden).
  •  De bouwtijd is vaak korter dan bij traditionele bouw en vindt grotendeels onder gecontroleerde omstandigheden plaats (in de fabriek), waarmee faalkosten worden voorkomen
  •  Ze scoren hoger op circulariteit dan traditioneel gebouwde woningen.

Ook HOD biedt opdrachtgevers met het gebruik van modulaire woonunits de mogelijkheid om op korte termijn de druk op de woningmarkt te verlichten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van modulaire woningbouw? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!