Ron Sierink en Eelco IJtsma van Mitros

Ron Sierink en Eelco IJtsma van Mitros: ‘Het is geruststellend om het beheer in handen van HOD te leggen ’

Voor woningcorporaties is het van het grootste belang dat woningen die tijdelijk leeg komen te staan – vanwege bijvoorbeeld een op handen zijnde renovatie of sloop – goed worden beheerd. Daarom schakelt woningcorporatie Mitros uit Utrecht HOD hier voor in. Naar volle tevredenheid, zo vinden Ron Sierink en Eelco IJtsma van Mitros en wij bij HOD ook. En daarom werd deze succesvolle samenwerking onlangs gevierd met een lekker stuk taart en was er ook tijd voor een interview met de heren van Mitros.

Wat zijn jullie belangrijkste kernwaarden als woningcorporatie?
Onze belangrijkste kernwaarden zijn ‘maatschappelijk’, ‘integer’ en ‘sociaal’. De huurder staat centraal bij ons. Dat is voor ons niet alleen een marketingkreet, maar daar geven we ook daadwerkelijk invulling aan. De huurder van Mitros heeft het niet altijd even breed en wij willen er écht voor de huurder zijn. Écht helpen. We willen dat woningen betaalbaar blijven. Duurzame woningen vinden we daarom bijvoorbeeld erg belangrijk, dat beperkt de energielasten voor de huurder.

Jullie hebben met regelmaat te maken met herstructureringsprojecten van straten of complete wijken. Hoe pakken jullie zo’n project aan?
Het initiatief voor een herstructureringsproject komt van onze afdeling Wonen. Zij geven een signaal naar onze afdeling Vastgoed. Samen bepalen ze: welke kant gaan we op met dit project? Een projectmanager kijkt mee vanuit de technische kant en de wijkconsulent die we erbij betrekken heeft op sociaal vlak kennis van de wijk en de wijkbewoners. De wijkconsulent gaat in gesprek met bewoners om de plannen kenbaar te maken en inventariseert wat de behoeften van de bewoners zijn. Bewonersparticipatie is bij herstructureringsprojecten heel belangrijk en wijkconsulenten hebben daar een grote rol in. Zij maken een sociaal plan dat door tenminste 70 procent van de bewoners moet worden gedragen, voordat het project definitief door kan gaan. Bewoners blijven in eerste instantie nog in hun huis wonen, maar als het gaat om sloop- en nieuwbouwprojecten, dan werkt Mitros na de opzegging van zittende huurders graag met een leegstandbeheerder op basis van contracten met tijdelijke huurders.

De bewoners van deze straten of wijken kunnen (vaak) op een gegeven moment niet meer in hun woning blijven wonen. Wat hebben jullie hen te bieden?
Zittende huurders krijgen van ons een verhuis-/huurcompensatie en krijgen dan voorrang op een nieuwe, passende woning. Ook kunnen zittende huurders iemand van de woonbond als begeleider krijgen. Deze adviseert hen bij het opstellen van het sociaal plan. Sommige bewoners kunnen namelijk niet of niet goed opkomen voor hun belangen, weten niet hoe dat moet. Dat doet de woonbond daarom voor hen.

Bij zo’n herstructureringsproject komen woningen vaak tijdelijk leeg te staan. Waarom is een goed leegstandbeheer voor jullie zo belangrijk?
De wijk moet leefbaar zijn én blijven, ook tijdens leegstand. De buurt moet overtuigd zijn van de kracht van HOD als leegstandbeheerder, samen willen we voor de buurt iets kunnen betekenen in deze periode. Zoals bijvoorbeeld in de wijk Omloop in Utrecht, daar wordt een ‘Struikroversdag’ georganiseerd met bewoners en er heeft ook een ‘Kunstenaarsdag’ plaatsgevonden met een expositie ter ere van de kunstenaar die er onlangs was overleden.

Leefbaarheid voor de buurt is belangrijk en zorgt voor veiligheid in de wijk. Kraak, vandalisme en criminaliteit zijn risico’s van leegstand die we niet in de wijk willen hebben. Je wilt niet dat projecten door woningkraak moeten worden uitgesteld. Afhankelijk van het type woning en de zichtbaarheid ervan wordt tijdens de periode van leegstand gekozen voor tijdelijke bewoning of soms voor beheer middels camerabewaking.

Welke voordelen biedt het inschakelen van een leegstandbeheerder jullie als woningcorporatie?
Mitros is sterk in huisvesting. We zorgen voor de verhuur en het uitvoeren van reparatie- en periodiek onderhoud: kortom voor het reguliere verhuurproces. Maar als het gaat om snel schakelen bij projecten waar leegstand bij komt kijken – snel mutaties invullen, snel processen in werking zetten: daar zijn wij als corporatie organisatorisch niet op ingericht. Dan zouden woningen onnodig leeg staan en dat is zonde. Daarom schakelen we voor het voeren van tijdelijk beheer dus externe expertise van een professionele leegstandbeheerder in.

Waarom kiezen jullie voor HOD als leegstandbeheerder?
HOD scoort punten op het gebied van het zorgen voor leefbaarheid. En dat gaat verder dan het organiseren van de aloude buurtbarbecue. HOD laat oprecht een sociaal karakter zien, het is een organisatie die innovatief is en wil investeren in de buurt in het belang van de zittende huurders van Mitros.

Wat maakt HOD tot een prettige samenwerkingspartner?
Snel schakelen, goede communicatie, vloeiende overdracht van reguliere huur naar tijdelijke verhuur: dat loopt bij HOD op rolletjes. Er is geen of maar een zeer korte periode van leegstand. Als er onderhoud moet worden uitgevoerd, dan staat er dezelfde dag nog iemand van HOD voor de deur. De medewerkers van HOD denken in oplossingen, zeggen niet snel ‘nee’ als er een moeilijke vraag wordt gesteld, maar denken na over wat zij voor Mitros kunnen betekenen. Intern is er een goede overdracht tussen collega’s, er is een back-up die direct antwoorden kan geven. Dat geeft vertrouwen en een gerust gevoel als de vaste regiobeheerder even niet aanwezig is. En ook heel fijn: HOD hanteert een hele persoonlijke benadering. Ons onderlinge contact hoeft niet altijd over werk te gaan.

Aan welke voorwaarden moeten tijdelijke bewoners van jullie leegstaande woningen wat jullie betreft voldoen?
Wij stellen geen concrete voorwaarden. Simpelweg omdat wij erop vertrouwen dat HOD de juiste tijdelijke bewoners screent en selecteert passend bij ons vastgoed en bij bewoners van de wijk.

Hoe ervaren jullie het inschakelen van een professionele leegstandbeheerder?
Het is zeer prettig om als woningcorporatie ontzorgd te worden als het gaat om leegstandbeheer. Het is geruststellend om het beheer in handen van HOD te kunnen leggen, dat het volledige beheerproces en alle facetten van het leegstandbeheer kan invullen. Van tijdelijke verhuur, bruikleen, vastgoedinspecties en camerabewaking tot energiemonitoring en energiereductieadvies tot legionellapreventie.