Project Utrecht Zuilen

Status: voorloping voldoende kandidaten

In opdracht van woningcorporatie Woonin (voormalig Mitros) gaat HOD diverse woningen tijdelijk verhuren. De woningen bevinden zich aan de Berlagestraat, Van Heukelomlaan en Burgemeester Norbruislaan in Utrecht (wijk Zuilen).


Eén van de straten binnen het project Zuilen

Het betreft meerdere typen woningen; van twee- tot achtkamerappartementen.
De energielabels verschillen en gaan van C tot F.
HOD begint met de tijdelijke verhuur in het voorjaar van 2023 en krijgt de woningen in fases in beheer. Het is op dit moment onbekend hoe lang dit project gaat duren.


De minimale verhuurperiode bedraagt zes (6) maanden waarbij een opzegtermijn van drie (3) maanden van toepassing is. De huurder heeft zelf een opzegtermijn van één (1) maand.
De maandelijkse huursom bedraagt, afhankelijk van de grootte van de woning van € 474,36 tot € 830,51.
De maandelijkse servicekosten zijn eveneens afhankelijk van de grootte van de woning en tussen de € 25,70 en € 30,00.
Bij deze woningen wordt geen borg in rekening gebracht.

Driepersoonshuishoudens
Het is wettelijk vastgelegd dat er maximaal twee personen in één woning mogen wonen. De Gemeente Utrecht biedt echter sinds 1 juli 2023 de mogelijkheid om met drie personen samen te wonen in één woning. Zie het raadsbesluit. Hiervoor gelden de volgende regels:
– ieder persoon wordt afzonderlijk gescreend en bij de vaststelling van het huishoudinkomen samengevoegd tot één huishouden
– het huishoudinkomen is >€ 34.575 (prijspeil 2023). Bekijk de visuele weergave.
– uitsluitend woningen vanaf 3 slaapkamers/4 kamers komen hiervoor in aanmerking
– bij einde tijdelijke huurovereenkomst is doorverhuizen als driepersoonshuishouden naar een bruikleenwoning niet mogelijk

Interesse?
Om voor de woning in aanmerking te komen moet je gescreend worden. De voorwaarden vind je hier: https://hod.nl/ik-wil-huurder-worden/. De kosten per screening bedragen € 45,-.

Het screeningsformulier vind je hier: