Bo-Ex gunt opdracht leegstandbeheer portiekflat aan HOD

Woningcorporatie Bo-Ex gunt opdracht leegstandbeheer portiekflat Ivoordreef aan HOD.

Woningcorporatie Bo-Ex heeft HOD geselecteerd voor de opdracht om het leegstandbeheer voor in totaal 174 appartementen van de portiekflat aan de Ivoordreef in de wijk Utrecht Overvecht uit te voeren. HOD is met de hoogste score beoordeeld op onder andere de criteria; wijze van aanpak vanaf de oplevering tot aan de overdracht van de woning, het volledig kunnen ontzorgen van Bo-Ex op financieel/administratief gebied, het coördineren en begeleiden van (technisch) onderhoud in het complex en ons initiatief voor de opzet van sociale activiteiten en oog voor de leefbaarheid in de omgeving.

Bo-Ex is een huidige opdrachtgever van HOD. Met haar uitvraag onder meerdere marktpartijen heeft de woningcorporatie willen toetsen of onze dienstverlening nog marktconform is en we ons servicelevel gedurende de jarenlange samenwerking hebben doorontwikkeld. De winnende inschrijving toont aan dat wij, ook aan onze huidige partners kwalitatief goede dienstverlening aanbieden, die voldoet aan het niveau die de opdrachtgever van een leegstandbeheerder vandaag de dag mag verwachten en bespaart in tijd, geld en energie.

De woningcorporatie gaat de 10 verdiepingen tellende portiekflat slopen. De sloop van het complex maakt onderdeel uit van het projectplan dat woningcorporatie Bo-Ex in samenwerking met Amvest en ERA Contour gaat uitvoeren. Het huidige complex aan de Ivoordreef maakt ruimte voor een meer gedifferentieerde woningvoorraad en het verbeteren van de sociale veiligheid. Met ingang van 1 oktober worden leegkomende appartementen niet meer door Bo-Ex verhuurt. Gedurende het proces vanaf de start van het leegstandbeheer, naar volledige leegstand van het complex tot aan het moment van ontmanteling, ontzorgt HOD de woningcorporatie in haar beheertaken. Naast de noodzakelijke bescherming van het complex tegen kraak, misbruik en vernieling leveren we – door middel van het in bruikleen geven van de woningen – tegelijkertijd een tijdelijke oplossing voor het probleem van de kwalitatieve woningnood in de stad Utrecht.