Twee nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen in Houten

Ruim een jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne, zijn gemeenten nog steeds op zoek naar tijdelijke opvang voor vluchtelingen. Onlangs wees de gemeente Houten twee nieuwe locaties toe. HOD voert het facilitaire beheer uit voor deze locaties en zorgt dat er complexbeheerders aanwezig zijn.

In juli 2022 nam HOD het beheer van twee opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Houten op zich. In wijkcentrum De Vuurtoren en de schoolwoningen aan de Merantihout in Houten wonen momenteel 96 bewoners. De derde locatie, in een leegstaand pand aan het Hofspoor, is momenteel in ontwikkeling.

HOD treedt op als complexbeheerder

Eind februari 2023 maakte burgemeester Gilbert Isabella bekend dat hier een vierde opvanglocatie bij komt. Deze komt in een leegstaand kantoorpand aan De Molen 42 en gaat onderdak bieden aan 70 vluchtelingen uit Oekraïne. Ook hiervoor neemt HOD het facilitaire en dagelijkse beheer van het complex met huismeesters op zich.

Ervaring met beheer AZC-locaties

De verwachting is dat de Oekraïners die op deze locaties gaan wonen, hier minstens twee jaar kunnen blijven. Deze periode kan eventueel nog worden verlengd. Aan HOD de taak om de bewoners een prettig en veilig onderkomen te bieden. Berry Kooiman, operationeel manager bij HOD: “De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan bij het beheer van AZC-locaties. Deze ervaring zetten we ook in voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.”

Tijdelijke thuis Oekraïense vluchtelingen

Ook bij de twee locaties in Houten die al langer in gebruik zijn, zorgt HOD voor prettige leefomstandigheden voor de tijdelijke bewoners. Berry sluit af: “Als complexbeheerder zorgen we ervoor dat de gebouwen schoon, veilig en netjes ingericht zijn. Daardoor voelen mensen zich sneller thuis. We hopen natuurlijk dat de oorlog snel tot het verleden behoort, maar tot die tijd is het een fijn idee dat we mensen hier goed tijdelijk onderdak kunnen bieden.”

Vragen over onze beheeroplossingen? Neem contact op met Berry Kooiman. Dat kan via b.kooiman@hod.nl of 030-2511911.

Lees ook:

HOD levert totaalpakket bij opvang Oekraïense vluchtelingen

HOD ontzorgt gemeente Houten bij opvang Oekraïense vluchtelingen

65+ huismeesters HOD ondersteunen bij opvang vluchtelingen